Kontakta oss

Viby församling
Viby Församligshem
694 95 Vretstorp


viby.pastorat@svenskakyrkan.se
Tel 0582-66 00 10 (vx)
Fax 0582-66 00 09


Sekreterare Siv Pettersson
siv.pettersson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Benjamin Lundqvist
Viby Prästgård
694 95 Vretstorp
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
Tel 0582-66 08 20 Mobil 070-766 00 46
0582-66 00 36 (bostad)

Kantor Staffan Åkerlund
staffan.p.akerlund@svenskakyrkan.se
Tel 0730-459 787

Församlingshemsvärdinna
och kyrkvaktmästare Kerstin Fahlström
kerstin.i.fahlstrom@svenskakyrkan.se 
Tel 070-5583227

Kyrkogårdsvaktmästare Magnus Nilsson
magnus.nilsson@svenskakyrkan.se
Tel 0582-700 67
 


Cookies